Элсэлт

Тэтгэлэг, Хөнгөлөлт

Захирлын нэрэмжит тэтгэлэг

 • Захирлын нэрэмжит тэтгэлэгийг Оюутанд суралцах хугацаандаа суралага, урлаг, спортоор үзүүлсэн амжиланд дараах хөнгөлөлтүүдийг үзүүнэ.
 • Сургуулийн “ Манлайлагч оюутнаар” шалгаруулж Захирлын нэрэмжит сургалтын төлбөрийн 10-100 хувийн хөнгөлөлт.
 • Сургуулийн Шилдэг оюутнаар шалгаруулж захирлын нэрэмжит сургалтын төлбөрийн 20 хувийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.
 • 4 ба түүнээс дээш дараалан А үнэлгээтэй (3.8 болон түүнээс дээш голч дүнтэй) суралцвал сургалтын төлбөрөөс 20 хүртэл хувийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.

Өндөр оноотой шинэ элсэгчдэд олгох тэтгэлэг

Сургалтын төлбөр төлөхөд:

 • Оюутан сургалтын төлбөрийг 7-р сарын 20-ны дотор 100% төлвөл 5%-н хөнгөлөлт үзүүлнэ.
 • 8-р сарын 15-ны дотор 100% төлвөл 3%-н хөнгөлөлт үзүүлнэ.
 • Нийт сургалтын төлбөрийг 2 хувааж төлөх боломжтой. Үүнд: 9-р сарын 01-ний дотор 50%
 • 02-р сарын 01-ний дотор 50%
 • “АЛТАН МЕДАЛЬ” Ерөнхий шалгалтын оноогоор аймаг, дүүрэгтээ эхний 10-т жагссан элсэгчийн сургалтын төлбөрийг 100% хөнгөлнө.
 • ЕШ-т 650-700 хүртэл оноо авсан элсэгчийн эхний жилийн сургалтын төлбөрийг 75% хөнгөлнө.

Сурлагын амжилтаар олгох тэтгэлэг

 • “Онц сурлагтан” 4 ба түүнээс дээш дараалан A үнэлгээтэй (3,8 болон түүнээс дээш голч дүнтэй) суралцвал сургалтын төлбөрөөс 20% хөнгөлөлт.
 • Сонгуульт ажил эрхэлж байгаа суралцагчдад 10-100% хөнгөлөлт
 • “Шилдэг оюутан” сургуулийн шилдэг оюутнаар шалгарвал захирлын нэрэмжит сургалтын төлбөрийн 20% хөнгөлөлт
 • “Манлайлагч оюутан” урлаг, спорт, олон нийтийн ажилд сургууль хамт олноо хошуучлан оролцож буй оюутныг сургалтын төлбөрийн 10% хөнгөлөлт үзүүлнэ.
 • Улсын чанартай олимпиад уралдаан эрдэм шинжилгээний хуралд эхний байруудад шалгарсан оюутнуудад олгох тэтгэлэг
 • Улсын чанартай олимпиад уралдаан эрдэм шинжилгээний хуралд эхний байр эзэлсэн оютнуудад үзүүлэх хөнгөлөл төлбөрийн 10-20%

Сургалтын төрийн сангийн зээл, буцалтгүй тусламжаар суралцах боломжтой

 • Тус сургуульд элсэн суралцаж буй өдрийн ангийн оюутнууд холбогдох журмын дагуу сургалтын төрийн сангийн зээл, буцалтгүй тусламжаар суралцах боломж нээлттэй байдаг.