Элсэлт

Бакалавр, магистрын элсэлтийн бүртгэл

Бакалаврын өдөр, орой, эчнээ анги, магистрын ангийн элсэлтийн бүртгэл явагдаж байна.
Бүртгүүлэх

Элсэлтийн журам

ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БАКАЛАВРЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ

ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД

ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУР...

Дэлгэрэнгүй

Тэтгэлэг, Хөнгөлөлт

Захирлын нэрэмжит тэтгэлэг

  • Захирлын нэрэмжит тэтгэлэгийг Оюутанд суралцах хугацаандаа суралага, урлаг, спортоор үзүүлсэн амжиланд дараах хөнгөлөлтүүди...

    Дэлгэрэнгүй

Элсэлт авах мэргэжлүүд

Газарчин дээд сургууль 2021-2022 оны хичээлийн жил дараах мэргэжлүүдээр элсэлт авч байна.

Дэлгэрэнгүй