Элсэлт

Элсэлт авах мэргэжлүүд

Мэргэжлийн нэр Сургалтын хэлбэр Өгсөн байвал зохих ЭЕШ ЭЕШ оноо
Аялал жуулчлалын менежмент Өдөр Монгол хэл, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг, Математи 410
Эрхзүй Өдөр Нийгэм судлал,Гадаад хэл, Монгол хэл 410
Нийгэм, Эрхзүйн багш Өдөр Монгол хэл, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг, Математик 410
Нийгмийн ажилтан Өдөр Монгол хэл, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг, Математик 410
Багш гадаад хэлний боловсрол Өдөр Монгол хэл, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг, Математик 410
Бага ангийн багш Өдөр, Эчнээ Монгол хэл, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг, Математик 410
Багш урлагийн боловсрол Өдөр, Орой, Эчнээ Монгол хэл, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг, Математик 410
Сургуулийн өмнөх боловсролын багш Өдөр, Орой, Эчнээ Монгол хэл, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг, Математик 410
Уул уурхайн ашиглалтын технологи Өдөр, Орой, Эчнээ Математик, Физик, Хими, Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг 410
Цахилгааны инженер Өдөр, Орой, Эчнээ Математик, Физик, Хими, Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг 410
Иргэний ба үйлдвэрийн барилга Өдөр, Орой, Эчнээ Математик, Физик, Хими, Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг 410
Механик инженер Өдөр, Орой, Эчнээ Математик, Физик, Хими, Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг 410
Санхүү, Нягтлан бодох бүртгэл Өдөр, Орой, Эчнээ Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг/Гадаад хэл/ 410
Зочид буудал зоогийн газрын удирдлага Өдөр Нийгэм, Монгол хэл, Газар зүй, Гадаад хэл 410
Мэргэжлийн нэр Сургалтын хэлбэр Өгсөн байвал зохих ЭЕШ ЭЕШ оноо
Боловсролын удирдлага Өдөр Бакалавр
Сургуулийн өмнөх боловсролын арга зүй Өдөр Бакалавр
Уул уурхайн ашиглалтын технологи Өдөр Бакалавр
Инженер механик Өдөр Уул уурхайн ашиглалтын технологи
Менежмент Өдөр Инженер механик
Боловсрол судлал Өдөр Бакалавр
Мэргэжлийн нэр Сургалтын хэлбэр Өгсөн байвал зохих ЭЕШ ЭЕШ оноо
Аялал жуулчлалын менежмент Эчнээ Монгол хэл, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг, Математи 410
Нягтлан бодох бүртгэл Эчнээ Математик, Монгол хэл 410
Эдийн засагч Эчнээ Математек, Гадаад хэл, Монгол хэл, Хими, Газарзүй, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг 410
Менежмент Эчнээ Математек, Гадаад хэл, Монгол хэл, Хими, Газарзүй, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг 410
Багш урлагийн боловсрол Эчнээ Монгол хэл, Математик 410
Багш, бага ангийн боловсрол Эчнээ Монгол хэл, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг, Математик 410
Багш сургуулийн өмнөх боловсрол Эчнээ Монгол хэл, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг, Математик 410
Цахилгааны инженер Эчнээ Математик, Физик, Хими, Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг 410
Механик инженер Эчнээ Математик, Физик, Хими, Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг 410
Геодизийн инженер Эчнээ Математик, Физик, Хими, Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг 410
Уул уурхайн ашиглалтын технологи Эчнээ Математик, Физик, Хими, Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг 410
Ашигт малтмал баяжуулалтын технологич Эчнээ Математик, Физик, Хими, Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг 410
Иргэний ба үйлдвэрийн барилга Эчнээ Математик, Физик, Хими, Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг 410
Мэргэжлийн нэр Сургалтын хэлбэр Өгсөн байвал зохих ЭЕШ ЭЕШ оноо
Багш урлагийн боловсрол Орой Монгол хэл, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг, Математик 410
Сургуулийн өмнөх боловсролын багш Орой Монгол хэл, Гадаад хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг, Математик 410
Уул уурхайн ашиглалтын технологи Орой Математик, Физик, Хими, Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг 410
Цахилгааны инженер Орой Математик, Физик, Хими, Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг 410
Иргэний ба үйлдвэрийн барилга Орой Математик, Физик, Хими, Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг 410
Механик инженер Орой Математик, Физик, Хими, Гадаад хэл, Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг 410
Санхүү, Нягтлан бодох бүртгэл Орой Математик, Нийгмийн тухай мэдлэг/Гадаад хэл/ 410