Газарчин дээд сургууль

Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн нэгдүгээр курсэд 100% төлбөргүй суралцаарай.

Дэлгэрэнгүй
Бидний тухай

Танилцуулга

Мэдлэг судалгаанд суурилсан их сургууль болох

Манай сургууль он жилийн түүхэндээ Монгол улсын эдийн засагт тэргүүлэгч аялал жуулчлал, зочид буудал, уул уурхайн инженер технологи, боловсролын салбаруудыг тогтвортой хөгжүүлэхэд өндөр түвшний мэдлэг, ур чадвар бүхий мянга мянган мэргэжилтэн бэлт...

Дэлгэрэнгүй →

Сургалт

0

Төгсөгч

0

Оюутан

0

Мэргэжил

0

Шагнал
Төгсөгчдийн

Сэтгэгдэл

Мэдээ Мэдээлэл