ЭРТЭЧ ГАЗАРЧИН 2017.10.04

Залуусын түрлэг ТББ-ийн тэргүүн Э.Батхишиг "бэрхшээл ба боломж " сэдвээр 2017.10.04-ны өдрийн өглөө хүрэлцэн ирж нийт багш оюутнуудтай яриа хийлээ.