Бакаврын хөтөлбөрүүд (мэргэжил)

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхгүйгээр, техник боловсрол эзэмшиж, чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсвэл ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛЬД тавтай морил.

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхгүйгээр, техник боловсрол эзэмшиж, чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсвэл ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛЬД тавтай морил.

Онлайн элсэлт

дэлгэрэнгүй

Элсэлтийн журам

дэлгэрэнгүй

Элсэлт авах мэргэжлүүд (хөтөлбөрүүд)

дэлгэрэнгүй

Захирлын нэрэмжит тэтгэлэг

дэлгэрэнгүй

Шинээр элсэгчдэд үзүүлэх хөнгөлөлт

дэлгэрэнгүй

Өндөр оноотой шинэ элсэгчдэд олгох тэтгэлэг

дэлгэрэнгүй

Сурлагын амжилтаар олгох тэтгэлэг

дэлгэрэнгүй

Улсын чанартай олимпиад уралдаан эрдэм шинжилгээний хуралд эхний б...

дэлгэрэнгүй

Сургалтын төрийн сангийн зээл, буцалтгүй тусламжаар суралцах болом...

дэлгэрэнгүй