Бакалаврын хөтөлбөрүүд (мэргэжил)

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхгүйгээр, техник боловсрол эзэмшиж, чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсвэл ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛЬД тавтай морил.

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхгүйгээр, техник боловсрол эзэмшиж, чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсвэл ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛЬД тавтай морил.

Онлайн элсэлт

дэлгэрэнгүй

Элсэлтийн журам

дэлгэрэнгүй

Элсэлт авах мэргэжлүүд

дэлгэрэнгүй

Шинээр элсэгчдэд үзүүлэх хөнгөлөлт, урамшуулал

дэлгэрэнгүй

Сургалтын төрийн сангийн зээл, буцалтгүй тусламжаар суралцах болом...

дэлгэрэнгүй