Элсэлт авах мэргэжлүүд (хөтөлбөрүүд)

Монголын хувийн хэвшлийн ууган сургуулиудын нэг Газарчин дээд сургууль нь 1995 онд байгуулагдсан бөгөөд 2017 он хүртэл аттестатчилагдсан, 2018 он хүртэл ахисан түвшинд магадлан итгэмжлэгдсэн. Өдгөө Бакалавр,Магистр болон Докторын түвшинд өдөр, орой, эчнээ хэлбэрээр сургалтын үйл ажиллагааг 20 жил амжилттай явуулж байна.

2016-2017 оны хичээлийн жилд элсэлт авах мэргэжлүүд

Мэргэжлийн нэрс

Сургалтын хэлбэр

Өгсөн байвал зохих ЭЕШ

Элсэгчдэд тавигдах шаардлага /оноо/

1

Аялал жуулчлалын менежмент

өдөр, орой, эчнээ

Монгол хэл, Гадаад хэл

400

2

Багш- Сургуулийн өмнөхболовсрол

өдөр, орой, эчнээ, хөрвөх /1 жил/

400

3

Багш -Монгол хэл – Уран зохиолын боловсрол

өдөр

400

4

Нийгмийн ажил

өдөр

Монгол хэл, Нийгмийн тухай мэдлэг

400

5

Багш - Нийгмийн ухаан

өдөр

400

6

Багш-Нийгэм судлал эрх зүй

өдөр

400

7

Багш-Түүхнийгэмсудлал

Өдөр,эчнээ

400

8

Багш-Бага анги

Өдөр,эчнээ

Монгол хэл, Гадаад хэл

400

9

Монгол хэл-Англи хэлний багш

өдөр

400

10

Багш-Байгалийн ухаан

өдөр

Монгол хэл, Газарзүй, Математик, Биологи

400

11

Багш- Газарзүй- биологи

өдөр

400

12

Багш- Байгаль шинжлэл

өдөр

400

13

Багш-Газарзүй-Байгальшинжлэл

өдөр

400

14

Багш- Газарзүй-Экобайгальхамгаалалт

өдөр

400

15

Менежмент

өдөр, орой, эчнээ

Монгол хэл, Математик

400

16

Уул уурхайн удирдлага

өдөр, орой, эчнээ

Монгол хэл, Математик, Гадаад хэл

400

17

Зочид буудал, зоогийн газрын удирдлага

өдөр, орой, эчнээ

400

18

Зочид буудлын маркетингийн удирдлага

өдөр, орой, эчнээ

400

19

Эдийн засагч

өдөр, орой, эчнээ

400

20

Аялал жуулчлал, эдийн засгийн удирдлага

өдөр, орой, эчнээ

400

21

Уул уурхайн эдийн засгийн удирдлага

өдөр, орой, эчнээ

400

22

Эрдэс баялаг эдийн засгийн удирдлага

өдөр, эчнээ

400

23

Нягтлан бодох бүртгэл

өдөр, эчнээ

400

24

Геологи

өдөр, орой, эчнээ

Монгол хэл, Математик, Хими

400

25

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи инженер

өдөр, орой, эчнээ

400

26

Уул уурхайн ашиглалтын технологи инженер

өдөр, орой, эчнээ

Монгол хэл, Математик, Физик

400

27

Цахилгааны инженер

өдөр, орой, эчнээ

400

28

Механик инженер

өдөр, орой, эчнээ

400

29

Геодези

өдөр, орой, эчнээ

400

30

Барилгын инженер

өдөр, орой, эчнээ

400

31

Иргэний барилга

өдөр, орой, эчнээ

400

32

Авто замын барилга

өдөр, орой, эчнээ

400Хоёр. Магистрын сургалт

Мэргэжлийн нэрс

Сургалтын хэлбэр

1

Боловсролын удирдлага

өдөр

2

Боловсрол судлал

өдөр

3

Сургуулийн өмнөхболовсролынаргазүй

өдөр

4

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

өдөр

5

Инженер механик


өдөр

6

Менежмент

өдөр

Гурав. Докторын сургалт

Мэргэжлийн нэрс

Сургалтын хэлбэр

1

Боловсрол судлал

өдөр01

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

02

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

03

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

04

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

05

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

06

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Онцлох мэдээ

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Дэлгэрэнгүй