Шинээр элсэгчдэд үзүүлэх хөнгөлөлт

Захирлын нэрэмжит тэтгэлэг

Захирлын нэрэмжит тэтгэлэгийг Оюутанд суралцах хугацаандаа суралага, урлаг, спортоор үзүүлсэн амжиланд дараах хөнгөлөлтүүдийг үзүүнэ.
Сургуулийн “ Манлайлагч оюутнаар” шалгаруулж Захирлын нэрэмжит сургалтын төлбөрийн 10-100 хувийн хөнгөлөлт.
Сургуулийн Шилдэг оюутнаар шалгаруулж захирлын нэрэмжит сургалтын төлбөрийн 20 хувийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.
4 ба түүнээс дээш дараалан А үнэлгээтэй (3.8 болон түүнээс дээш голч дүнтэй) суралцвал сургалтын төлбөрөөс 20 хүртэл хувийн хөнгөлөлт үзүүлнэ.

Өндөр оноотой шинэ элсэгчдэд олгох тэтгэлэг

Сургалтын төлбөр төлөхөд:

  • Оюутан сургалтын төлбөрийг 7-р сарын 20-ны дотор 100% төлвөл 5%-н хөнгөлөлт үзүүлнэ.
  • 8-р сарын 15-ны дотор 100% төлвөл 3%-н хөнгөлөлт үзүүлнэ.
  • Нийт сургалтын төлбөрийг 2 хувааж төлөх боломжтой. Үүнд: 9-р сарын 01-ний дотор 50%
  1. 02-р сарын 01-ний дотор 50%
  • “АЛТАН МЕДАЛЬ” Ерөнхий шалгалтын оноогоор аймаг, дүүрэгтээ эхний 10-т жагссан элсэгчийн сургалтын төлбөрийг 100% хөнгөлнө.
  • ЕШ-т 650-700 хүртэл оноо авсан элсэгчийн эхний жилийн сургалтын төлбөрийг 75% хөнгөлнө.

Сурлагын амжилтаар олгох тэтгэлэг

“Онц сурлагтан” 4 ба түүнээс дээш дараалан A үнэлгээтэй (3,8 болон түүнээс дээш голч дүнтэй) суралцвал сургалтын төлбөрөөс 20% хөнгөлөлт.

  • Сонгуульт ажил эрхэлж байгаа суралцагчдад 10-100% хөнгөлөлт
  • “Шилдэг оюутан” сургуулийн шилдэг оюутнаар шалгарвал захирлын нэрэмжит сургалтын төлбөрийн 20% хөнгөлөлт
  • “Манлайлагч оюутан” урлаг, спорт, олон нийтийн ажилд сургууль хамт олноо хошуучлан оролцож буй оюутныг сургалтын төлбөрийн 10% хөнгөлөлт үзүүлнэ.

Улсын чанартай олимпиад уралдаан эрдэм шинжилгээний хуралд эхний байруудад шалгарсан оюутнуудад олгох тэтгэлэг

Улсын чанартай олимпиад уралдаан эрдэм шинжилгээний хуралд эхний байр эзэлсэн оютнуудад үзүүлэх хөнгөлөл төлбөрийн 10-20%

Сургалтын төрийн сангийн зээл, буцалтгүй тусламжаар суралцах боломжтой

Тус сургуульд элсэн суралцаж буй өдрийн ангийн оюутнууд холбогдох журмын дагуу сургалтын төрийн сангийн зээл, буцалтгүй тусламжаар суралцах боломж нээлттэй байдаг.


1

Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол ул...

Онцлох мэдээ

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Дэлгэрэнгүй