Уншлагын танхим

Газарчин дээд сургуулийн номын сан нь нийт 3 уншлагын танхимтай бөгөөд Үүнд: Уншлагын “А” танхим нь м2 талбайтай, оюутнуудад зориулагдсан мэдээллийн 10 компьютер бүхий цахим номын сан, 14 суудалтай уншлагын танхим, 20 суудалтай уншлагын танхим, 24 суудалтай оюутны чөлөөт сонголтын уншлагын танхимуудаар үйлчилгээ үзүүлж байна

1

Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол ул...

Онцлох мэдээ

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Дэлгэрэнгүй