Бакалаврын хөтөлбөрүүд (мэргэжил)

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхгүйгээр, техник боловсрол эзэмшиж, чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсвэл ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛЬД тавтай морил.

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхгүйгээр, техник боловсрол эзэмшиж, чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсвэл ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛЬД тавтай морил.

Танилцуулга

дэлгэрэнгүй

Дүрэм, журам

дэлгэрэнгүй

Төгсөгчдийн амжилтуудаас

дэлгэрэнгүй

Төгсөгчдөд зориулсан сургалт, үйлчилгээ

дэлгэрэнгүй

Төгсөгчдийн уулзалтуудаас

дэлгэрэнгүй

Төгсөгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа бөглөх

дэлгэрэнгүй

Төгсөгчийн лавлагаа

дэлгэрэнгүй