Сурлагын амжилтаар олгох тэтгэлэг

“Онц сурлагтан” 4 ба түүнээс дээш дараалан A үнэлгээтэй (3,8 болон түүнээс дээш голч дүнтэй) суралцвал сургалтын төлбөрөөс 20% хөнгөлөлт.

  • Сонгуульт ажил эрхэлж байгаа суралцагчдад 10-100% хөнгөлөлт
  • “Шилдэг оюутан” сургуулийн шилдэг оюутнаар шалгарвал захирлын нэрэмжит сургалтын төлбөрийн 20% хөнгөлөлт
  • “Манлайлагч оюутан” урлаг, спорт, олон нийтийн ажилд сургууль хамт олноо хошуучлан оролцож буй оюутныг сургалтын төлбөрийн 10% хөнгөлөлт үзүүлнэ.

1

Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол ул...

Онцлох мэдээ

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Дэлгэрэнгүй