Бакалаврын хөтөлбөрүүд (мэргэжил)

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхгүйгээр, техник боловсрол эзэмшиж, чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсвэл ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛЬД тавтай морил.

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхгүйгээр, техник боловсрол эзэмшиж, чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсвэл ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛЬД тавтай морил.

Суралцагч солилцоо

дэлгэрэнгүй

Захирлын нэрэмжит тэтгэлэг

дэлгэрэнгүй

Нэн ядуу гэр бүлийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдад чиглэсэ...

дэлгэрэнгүй

Оюутны дотуур байрны оюутнуудад зориулсан сургалт, үйлчилгээ

дэлгэрэнгүй

Оюутны холбоо

дэлгэрэнгүй

Оюутны клубууд

дэлгэрэнгүй

Оюутны амжилтуудаас

дэлгэрэнгүй

Дүрэм, журам

дэлгэрэнгүй