Бакаврын хөтөлбөрүүд (мэргэжил)

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхгүйгээр, техник боловсрол эзэмшиж, чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсвэл ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛЬД тавтай морил.

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхгүйгээр, техник боловсрол эзэмшиж, чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсвэл ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛЬД тавтай морил.

Хурал, семинарын зар, удирдамж

дэлгэрэнгүй

Судалгааны ажлууд

дэлгэрэнгүй

Багш нарын бүтээл

дэлгэрэнгүй

Багшийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн

дэлгэрэнгүй

Судалгааны баг

дэлгэрэнгүй

Дүрэм, журам

дэлгэрэнгүй