Судалгааны баг

Газарчин дээд сургуулийн профессорын баг нь 2016-2017 оны хичээлийн жилд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд дараах эрдэмтдийн бүрэлдхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үүнд: 1. С.Отгонсүрэн доктор(Ph.d) багийн ахлагч

2. Б.Лайхансүрэн доктор(Sh.d)

3. Ж.Цэвээнжав доктор(Ph.d)

4. Г.Бадамхатан доктор(Ph.d)

5. Н.Цэдэвсүрэн доктор(Ph.d)

6. З.Дашдаваа доктор(Ph.d)

7. Жамбалсүрэн доктор(Ph.d)

Газарчин дээд сургуулийн профессорын баг нь сургуулийн сургалт, ЭШ-ийн ажлаар чанар, түвшинг сайжруулах тал дээр харилцан ажиллах, магистр, докторын сургалтын ажлыг үр дүнтэйгээр зохион байгуулах, сургалтын чанарыг дээшлүүлэх үндсэн зорилоготойгоор ажиллаж байна.

1

Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол ул...

Онцлох мэдээ

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Дэлгэрэнгүй