Оюутны холбоо

“ Газарчин” дээд сургууль нь бүх оюутнуудын төлөөлөл бүхий оюутны холбоо, тэнхэм бүрт тэнхмийн 1 багшийн удирдлаган дор үйл ажиллагаагаа явуулдаг тэнхмийн оюутны зөвлөлүүдтэй. Оюутны холбоо нь оюутнуудын эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалах, тэднийг сургуулийн үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцуулах, тэдэнд суралцах, мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх, өөрсдийгөө хөгжүүлэх, амьдрах ухаанд суралцахад нь туслах, сургуулийн захиргаа болон бусад олон нийтийн байгууллага, оюутны холбоо хоорондын уялдааг хангах зорилготой бие даасан байгууллага юм.


Оюутны холбоо нь дарга, нарийн бичиг, мэдээлэл хариуцсан 2 ажилтан, бусад 5, нийт 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.


Оюутны холбоо нь их, дээд сургуулийн оюутны холбоо, бусад хувийн дээд сургуулиудын оюутны зөвлөлүүдтэй нягт холбоотой ажилладаг.


Оюутны холбоо нь бие дааж болон бусад тэнхэм нэгжүүдтэй хамтарч оюутны соёл хүмүүжлийн ажлыг зохион байгуулдгаас сургуулийн захиргаатай хамтран зохиодог 1-р курсийнхний урлагийн үзлэг, тэнхмүүдтэй хамтран зохиодог биеийн тамирын уралдаан тэмцээн /сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, шатар, даам, теннис/, өөрийн санаачлан явуулдаг оюутны “Монита”, нууц хайрцгаар санал хүсэлт авах гэх мэт ажлууд нь уламжлал болон тогтжээ.


Мөн оюутнуудын санал, хүсэлтийг сургуулийн захиргаанд уламжлан шийдүүлэх, энэ хичээлийн жилээс захирал, тэнхмийн эрхлэгчид, багш нар, оюутны төлөөлөл оролцсон 3 талт уулзалтыг тогтмол зохион байгуулж эхэлсэн зэрэг нь үр дүнтэй байгаа.Сургуулийн захиргааны зүгээс оюутны холбооны гишүүдэд тодорхой урамшуулал өгөх, унааны билетээр хангах, зохион байгуулж байгаа ажилд нь мөнгөн туслалцаа үзүүлэх гэх мэтээр дэмжиж ажилладаг.

01

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

02

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

03

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

04

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

05

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

06

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Онцлох мэдээ

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Дэлгэрэнгүй