Оюутны холбоо

Оюутны холбооны танилцуулга

Оюутны холбоо нь оюутнуудыг эгнээндээ нэгтгэн, аливаа төр захиргааны байгууллагаас хараат бус, ашгийн бус, гишүүддээ үйлчилдэг байгууллага юм. Анх 1995 онд Монголын Оюутны холбооны дэргэдэх Оюутны оролцооны бие даасан байгууллага болсон билээ. Өөрийн тамга тэмдэг, бэлгэдэл, туг, сүлд дуу, үнэмлэх, уриатай бөгөөд мөн удирдах зөвлөлийн хурлаар баталгаажсан. Одоогоор манай зөвлөл нь нийт 6 гишүүнтэй,2 тэнхимийн доторх оюутны зөвлөл үйл ажиллагаа явуулж байна. Сургуулийнхаа нийт оюутан залуусын эрх ашгийг тууштай хамгаалж, тэдний хөгжил дэвшилд чиглэсэн хөгжлийн олон талт арга хэмжээг зохион байгуулахаас гадна сургуулийн захиргаа оюутан залуусын дунд гүүр болсоор өнөөг хүртэл ажиллаж байгаа оюутны өөрийн удирдлагын байгууллага билээ. Оюутны хөгжлийн клубүүдээр дамжуулан оюутанд зориулсан олон талт арга хэмжээг зохион байгуулдаг.

Зөвлөлийн тэргүүнээр: УУА-4курсын оюутан Х. Мэнджаргал

Дэд даргаар:УУА-4курсын оюутан Б. Гансүх

Нарийн бичгээр: ГЗББ-2 курсын оюутанЛ. Мөнхтуяа

Зөвлөлийн гишүүдээр: УУА-4 курсын оюутан Н. Даваа-Дорж

СӨб-4 курсын оюутан Г. Дагиймаа наражиллаж байна.


Газарчиндээд сургуулийн Оюутны холбоо, Оюутны зөвлөлийн дарга нарын утасны жагсаалт

Х.Мэнджаргал Оюутны холбооны тэргүүн 88854335

Б. Гансүх Дэд тэргүүн 94926364

Л. Мөнхтуяанарийн бичиг 88862485

Н. Даваа-дорж гишүүн

Г. Дагиймаа гишүүн 88837199

Оюутны холбооны хамт олон

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

  1. Оюутны эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалж, хүсэл сонирхол байр суурийг илэрхийлэх, бие даан хөгжих нөхцлийг бүрдүүлэн ажиллах
  2. “Газарчин” дээд сургуулийн нийт оюутнуудын дунд зохиогдох олон талт үйл ажиллагааг санаачлан, хариуцан зохион байгуулах
  3. Оюутан сурч боловсроход дэмжлэг үзүүлэх, бүтээлч хамт олныг төлөвшүүлэх
  4. Багш, оюутны эвсэг харилцааг бүрдүүлж, сургуулиа хөгжүүлэх үйлсэд оюутнуудын идэвхитэй оролцоог нэмэгдүүлэх
  5. Оюутны үндэсний төв болон эрүүл мэндийн байгууллагуудаас зохиож буй аливаа сургалт болон олон нийтийн ажилд оюутнуудыг хамруулан оролцуулах
  6. Ангийн дарга нарийн хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах
  7. Оюутнуудын санал хүсэлтийг хүлээн авч дэмжиж ажиллах, мөн сургуулийн захиргаанд уламжлах
  8. Харилцуурын гүүр хэмээгдэх мэдээллийн самбараа тогтмол шинэчлэх, оюутнуудад шинэ мэдээ, мэдээллийг түргэн шуурхай хүргэж ажиллах
1

Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол ул...

Онцлох мэдээ

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Дэлгэрэнгүй