Оюутны байрны номын сан

Оюутны байрны номын сан нийт 19 уншигчийн суудалтай. Зориулалтын танхимд үйлчилгээ үзүүлж байна. Уг номын сангаар оюутны байранд амьдарч буй уншигчид үйлчилгээ үзүүлэх ба ямар нэгэн байдлаар гадагш гаргах, хоногоор авч явахыг хориглоно. Тухайн оюутан эхний өдөр сургуулийн номын сангийн фондод байгаа ном хэвлэлээс номын санчид эхний өдөр нь захиалга өгч дараагийн өдөр хэрэглэх боломжтой.

Оюутны дотуур байранд номын сан байгуулагдснаараа энд амьдарч буй оюутнуудыг чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрөөхөд нь туслахын зэрэгцээ өөрсдийн сурлага хөдөлмөртөө амжилт гаргах нэг үндэс нь бүрдэж байна.

1

Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол ул...

Онцлох мэдээ

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Дэлгэрэнгүй