Бакалаврын хөтөлбөрүүд (мэргэжил)

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхгүйгээр, техник боловсрол эзэмшиж, чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсвэл ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛЬД тавтай морил.

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхгүйгээр, техник боловсрол эзэмшиж, чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсвэл ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛЬД тавтай морил.

Танилцуулга

дэлгэрэнгүй

Шинэ номын мэдээ

дэлгэрэнгүй

Цахим ном, бүтээл

дэлгэрэнгүй

Электрон каталоги

дэлгэрэнгүй

Дүрэм, журам

дэлгэрэнгүй

Шилдэг уншигчийн булан

дэлгэрэнгүй

Цагийн хуваарь

дэлгэрэнгүй

Уншлагын танхим

дэлгэрэнгүй

Оюутны байрны номын сан

дэлгэрэнгүй