Танилцуулга

“Газарчин” дээд сургуулийн номын нь 1998 онд байгуулагдсан өнөөгийн байдлаар электрон каталогибүртгэгдсэн 23479 ном, сурах бичиг, гарын авлагатай бөгөөд мэргэжлийн холбогдолтой ном, сурах бичиг, бүтээл гарын авлага, атлас, тогтмол хэвлэл, хэвлэмэл бус материалууд, CD, DVD, , аудио-видео хуурцаг, электрон номуудаар фондоо байнгабаяжуулануншигч хэрэглэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн ханган ажиллаж байна.

Номын сан нь орчин үеийн номын сангийн автоматжуулалтын программ болох Lib4U программыг2007 оноос хойш үйлчилгээндээ нэвтрүүлсэн бөгөөд 192.168.0.35 дотоод сүлжээ ашиглан электрон каталог ашиглах боломжтой.

Газарчин дээд сургуулийн номын санд уншлагын “А” танхим нь 56 м2 талбайтай, оюутнуудад зориулагдсан мэдээллийн 10 компьютер бүхий цахим номын сан, 14 суудалтай уншлагын танхим,20 суудалтай уншлагын танхим, 24 суудалтай оюутны чөлөөт сонголтын уншлагын танхимуудаар 2 номын санч үйлчилгээ үзүүлж байна. Орчин үеийн мэдээллийн технологийг нэвтрүүлсэн, утасгүй интернэтийн (wireless) орчинг бүрдүүлсэн.