Бакалаврын хөтөлбөрүүд (мэргэжил)

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхгүйгээр, техник боловсрол эзэмшиж, чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсвэл ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛЬД тавтай морил.

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхгүйгээр, техник боловсрол эзэмшиж, чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсвэл ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛЬД тавтай морил.

Нийгмийн хариуцлага, түншлэл

дэлгэрэнгүй

Нийгмийн сайн сайхны төлөө зохион байгуулдаг ажил, үйлчилгээ

дэлгэрэнгүй

Олон нийтийн боловсролд чиглэсэн сургалт, үйлчилгээ

дэлгэрэнгүй