МУ-н Ардын багш, Шинжлэх ухааны доктор, Газарчин дээд сургуулийн зөвлөх асан, профессор Ш.Шагдарын нэрэмжит Газарзүйн олимпиад

Амгалан цогцолбор сургууль дээр зохиогдсон МУ-н Ардын багш, Шинжлэх ухааны доктор, Газарчин дээд сургуулийн зөвлөх асан, профессор Ш.Шагдарын нэрэмжит Газарзүйн олимпиад амжилттай болж өндөрлөлөө.


01

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

02

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

03

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

04

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

05

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

06

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...