Монголын багш нарын баярын 51 дэхь өдрийг тохиолдуулан оюутнуудын дунд оюутан багш ажиллагаа боллоо

Багш нарыг төлөөлөн оюутнууд хичээл орж байна.