Маркетингийн алба

Маркетингийн алба нь:

2015-2016 оны хичээлийн жилд байгуулагсан

 1. Албаны даргаар М.Даваасүрэн магистр
 2. Менежер А.Цэгмэд магистр
 3. Менежер Ч.Жанчив магистр
 4. Менежер Н.Батбаяр магистр

Маркетингийн абланы үйл ажиллагааны зорилго:

Сургуулийн эрхэм зорилго, алсын хараа, үнэт зүйлд нийцүүлэн ажиллана.

Эрхэм зорилго

Нийгэм зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн олон улсын түвшинд зөвшөөрөгдөх хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн, судлаачдыг бэтгэх, мэдлэг-технологи-шинэчлэлд суурилсан сургалт-судалгаа үйлчилгээг хөгжүүлэхэд оршино.

Үнэт зүйлс

Эх дэлхийгээ хайрлах, эх орноо хөгжүүлэх, эцэг дээдсээ хүндлэх, эрх чөлөө, хүн чанарыг эрхэмлэх, эрдэм оюуныг дээдлэх, мэдлэг чадвар эзэмших.

Алсын хараа

Чөлөөт тогтолцоо, хувийн өмчид суурилсан засаглалд түншлэн эх орондоо нэр хүндтэй, судалгаанд суурилсан, нээлттэй сургууль болохд чиглэнэ.

Бидний уриа

Дэлхийн шилдэг мэргэжилтэнг бид бэлтгэнэ

Бидний өдөр тутмын үйл ажиллагаа

Бидний амьд сурталчилгаа

Маркетингийн албаны үйл ажиллагаа чиг үүрэг:

 1. Сургуулийн гадаад, дотоод ажил
 2. Оюутан суралцагчдад чиглэсэн үйл ажиллагаа
 3. Багш , ажилчдад чиглэсэн үйл ажиллагаа
 4. Төгсөгчдөд чиглэсэн үйл ажиллагаа
 5. Байгууллага, хувь хүнд чиглэсэн үйл ажиллагаа
 6. ЕБС, МСҮТ-тай хамтран ажиллах
 7. Элсэлт, сурталчилгаа, тараах материаль, бусад ажил


1

Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол ул...

Онцлох мэдээ

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Дэлгэрэнгүй