Магадлан итгэмжлэл

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ гэдэг нь чанарын урьдчилан тогтоосон шалгуур, үзүүлэлтүүдийг хангаж байгаа буюу давуулан биелүүлж буй боловсролын байгууллага, эсвэл түүний тодорхой салбарын үйл ажиллагааг эрх бүхий хөндлөнгийн этгээд магадлан шалгаж, хүлээн зөвшөөрөх үйл ажиллагаа юм.Магадлан итгэмжлэл нь байгууллагын буюу сургалтын байгууллагыг бүхэлд нь хамарсан, хөтөлбөрийн буюу сургалтын тодорхой нэгжийн үйл ажиллагааг хамарсан гэсэн хоёр үндсэн хэлбэртэй байна.

Манай сургууль дээр 2000 оны 12 дугаар сарын 20-22 ны өдрүүдэд Үйлдвэрлэлийн технологи, дизайны сургуулийн захирал Б.Даваасүрэн, Комьютерийн техник, менежментийн сургуулийн захирал А.Эрдэнэбаатар, Эдийн засгийн сургуулийн багш Л.Дамбадорж, СУСХүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Ж.Цэзэн нарын бүрэлдэхүүнтэй ДБМИҮЗөвлөлийн шинжээчдийн хэсэг ажиллаж улмаар ДБМИҮЗөвлөлийн 37 тоот албан бичгээр үйл ажиллагаандаа бодитой үнэлгээ, дүгнэлт хийж, ДБМИҮЗөвлөлөөс тавьж буй шалгуур, шаардлагуудыг ханган биелүүлж, Магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль болсныг мэдэгдсэн

Тус сургууль нь 2015 онд магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийнгишүүнсургуульболсон , 2008 -2018 оны 06 сарын 05 ны өдөрхүртэлахисантүвшиндмагадланитгэмжлэгдсэн.

1

Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол ул...

Онцлох мэдээ

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Дэлгэрэнгүй