Захиргааны зөвлөл

Сургуулийн өдөр тутмын ажлыг гүйцэтгэх, удирдах дээд байгууллагуудын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, салбар, нэгж, тэнхмүүдийн ажлыг шуурхай удирдлагаар хангах, сургалт, зохион байгуулалтын болон бусад холбогдох өдөр тутмын асуудлыг шийдвэрлэх, зохион байгуулахад уг зөвлөл үндсэн ажил, зорилгоо чиглүүлдэг. Зөвлөлийг захирал удирдана. Бүрэлдэхүүнд нь сургалтын албаны дарга, ажилтнууд, ерөнхий ня-бо, сургуулийн зөвлөх, аж ахуйн дарга, тэнхмийн эрхлэгчид багтана. Долоо хоног бүрийн даваа гарагт хуралддаг бөгөөд ажлын ачаалал, үүссэн нөхцөл байдлаас шалтгаалж ээлжит бус хурлыг хэдэн ч удаа зохион байгуулж болно.

Зөвлөлийн хурлаар сургалтын үйл ажиллагааны явц, сургалтын алба, бусад нэгжүүдийн тухайн үеийн ажлын үр дүн, цаашид авах арга хэмжээний тухай хэлэлцэж, шийдвэр гарган протоколд тусгана.
Протоколыг үндэслэн захирлын тушаал гарч, зөвлөлийн шийдвэрийг хэрэгжүүлдэг.

1

Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол ул...

Онцлох мэдээ

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Дэлгэрэнгүй