БСШУЯ

БСШУЯ-ны бүтцийн өөрчлөлт - Засгийн газрын 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 3 дугаар тогтоол

http://www.mecss.gov.mn/frontpage

Монгол улсын засгийн газрын
2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 3 дугаар тогтоолСТРАТЕГИ, БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБӨР:

  • БОЛОВСРОЛЫН БОДЛОГЫН ГАЗАР
  • ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН БОДЛОГЫН ГАЗАР
  • СОЁЛ, УРЛАГИЙН БОДЛОГЫН ГАЗАР
  • БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН БОДЛОГЫН ГАЗАР
  • ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР
  • БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР
  • САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ГАЗАР
  • ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР


Нийтэлсэн хугацаа: 2016.8.10
Шинэчлэх хугацаа: ................1

Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол ул...

Онцлох мэдээ

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Дэлгэрэнгүй