БМИҮЗ гишүүн байгууллага болов.

"Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын болон хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шинэ шалгуур"-ыг танилцуулах, гишүүн сургуулиудад гэрчилгээ гардуулах арга хэмжээ 2016 оны 1 дүгээр сарын 21-нйи өдөр БСШУЯ-ны 401 тоот танхимд боллоо. Арга хэмжээнд Газарчин дээд сургуулийн захирал А.Дамдинбазар сургуулийнхаа гишүүнчлэлийн батламжийг БСШУ-ны сайд, БМИҮЗ-ийн дарга Л.Гантөмөрөөс гардан авлаа

01

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

02

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

03

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

04

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

05

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

06

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...