Бакалаврын хөтөлбөрүүд (мэргэжил)

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхгүйгээр, техник боловсрол эзэмшиж, чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсвэл ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛЬД тавтай морил.

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхгүйгээр, техник боловсрол эзэмшиж, чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсвэл ГАЗАРЧИН ДЭЭД СУРГУУЛЬД тавтай морил.

Мэндчилгээ

дэлгэрэнгүй

Түүхэн товчоо

дэлгэрэнгүй

Эрхэм зорилго, алсын хараа

дэлгэрэнгүй

Магадлан итгэмжлэл

дэлгэрэнгүй

Удирдах зөвлөл

дэлгэрэнгүй

Захиргааны зөвлөл

дэлгэрэнгүй

Эрдмийн зөвлөл

дэлгэрэнгүй

Сургалтын бодлогын алба

дэлгэрэнгүй

Боловсрол судлалын тэнхим

дэлгэрэнгүй

Инженер технологийн тэнхим

дэлгэрэнгүй

Маркетингийн алба

дэлгэрэнгүй

Хөтөлбөрийн хороо

дэлгэрэнгүй

Санхүүгийн алба

дэлгэрэнгүй