Бакалаврын хөтөлбөрүүд (мэргэжил)

Мэргэжлийн нэрс

Сургалтын хэлбэр

1

Аялал жуулчлалын менежмент

өдөр

2

Багш- Сургуулийн өмнөхболовсрол

өдөр, орой, эчнээ

3

Багш -Монгол хэл – Уран зохиолын боловсрол


өдөр

4

Нийгмийн ажил

өдөр

5

Багш - Нийгмийн ухаан

өдөр

6

Багш-Нийгэм судлал эрх зүй

өдөр

7

Багш-Түүхнийгэмсудлал

өдөр

8

Багш-Бага анги

Өдөр,эчнээ

9

Багш-Япон хэл

өдөр

10

Багш-Солонгос хэл

өдөр

11

Монгол хэл-Англи хэлний багш

өдөр

12

Монгол хэл-Орос хэлний багш

өдөр

13

Монгол хэл-Хятад хэлний багш

өдөр

14

Багш-Байгалийн ухаан

өдөр

15

Багш- Газарзүй- биологи

өдөр

16

Багш- Байгаль шинжлэл

өдөр

17

Багш-Газарзүй-Байгальшинжлэл

өдөр

18

Багш- Газарзүй-Экобайгальхамгаалалт

өдөр

19

Менежмент

өдөр, орой, эчнээ

20

Уул уурхайн удирдлага

өдөр, орой, эчнээ

21

Зочид буудал, зоогийн газрын удирдлага

өдөр, орой, эчнээ

22

Зочид буудлын маркетингийн удирдлага

өдөр, орой, эчнээ

23

Эдийн засагч

өдөр, эчнээ

24

Аялал жуулчлал, эдийн засгийн удирдлага

өдөр, эчнээ

25

Уул уурхайн эдийн засгийн удирдлага

өдөр, эчнээ

26

Эрдэс баялаг эдийн засгийн удирдлага

өдөр, эчнээ

27

Нягтлан бодох бүртгэл

өдөр, эчнээ

28

Геологи

Өдөр,эчнээ

29

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи инженер

өдөр, эчнээ

30

Уул уурхайн ашиглалтын технологи инженер

өдөр, орой, эчнээ

31

Цахилгааны инженер

Өдөр,эчнээ

32

Механик инженер


өдөр,орой,эчнээ

33

Геодези

өдөр, орой, эчнээ

34

Барилгын инженер

өдөр,орой, эчнээ

35

Иргэний барилга

өдөр,орой, эчнээ

36

Авто замын барилга

өдөр,орой, эчнээ

Бакалаврын хөтөлбөрүүд

01

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

02

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

03

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

04

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

05

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

06

Судалгаа инноваци

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Онцлох мэдээ

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Дэлгэрэнгүй