Бакалаврын хөтөлбөрүүд (мэргэжил)

Бакалаврын хөтөлбөрүүд

Нэмэлтээр

  • Архив, албан хэрэг хөтлөлт
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны сертификаттай төгсөнө

Мэргэжлийн нэрсСургалтын хэлбэр
1Аялал жуулчлалын менежмент Өдөр, орой, эчнээ
2Сургуулийн өмнөх боловсролын багш
Өдөр, орой, эчнээ,
хөрвөх /1жил/
3Багш, нийгмийн ухааны боловсрол
Өдөр
4
Нийгмийн ажилтан
Өдөр
5
Бага ангийн багшӨдөр
6
Монгол - Англи хэлний багш
Өдөр
7
Газарзүй, биологийн багшӨдөр
8
Экологи байгаль хамгаалал
Өдөр
9
Нягтлан бодох бүртгэл
Өдөр, орой, эчнээ
10
Аялал жуулчлал, эдийн засгийн удирдлага
Өдөр, орой, эчнээ
11Геологи
Өдөр, орой, эчнээ
12Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологич инженерӨдөр, орой, эчнээ
13Уул уурхайн ашиглалтын технологич инженерӨдөр, орой, эчнээ
14Цахилгааны инженерӨдөр, орой, эчнээ
15Механик инженер
Өдөр, орой, эчнээ
16ГеодезиӨдөр, орой, эчнээ
17Барилгын инженер
Өдөр, орой, эчнээ
18Эдийн засаг
Өдөр, орой, эчнээ

1

Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийгМонгол ул...

Онцлох мэдээ

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

08-24-2016

Монгол улсын хөгжлийн гарцыг тодорхойлох хүчин зүйл олон. Харин тэрхүү хөгжлийг...

Дэлгэрэнгүй